POLITIKA PRIVATNOSTI

Poslednje izmenjen 29.05.2023. godine.

Uvod i sadržaj

Ovo je politika privatnosti (u daljem tekstu „Politika privatnosti“) za privredno društvo MEAT YOUR FARMER DOO BEOGRAD-ZVEZDARA, koje je upisano u Agenciju za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 21876518, sa sedištem na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 249, Beograd, Srbija, koje zastupa direktor Andrej Kravčuk (u daljem tekstu: “MYF”), i za naš vebsajt meatyourfarmer.app  kao i za našu aplikaciju. 

MYF posvećeno vodi računa o privatnosti i zaštiti podataka posetilaca i korisnika, zbog toga preduzima adekvatne tehničke, organizacione i kadrovske mere da obezbedi usaglašenu obradu ličnih podataka (u daljem tekstu „Podaci o ličnosti“). Ova Politika privatnosti opisuje kako MYF (“MYF”, “mi”, “našili nama”) sakuplja, koristi i deli Vaše Podatke o ličnosti i ukazuje na prava koja imate u vezi s tim. Politika privatnosti se primenjuje na posetioce, kao i registrovane i neregistrovane korisnike (zajednički: „Korisnik“, „Vi“ ili „Vaše“) kao i na sve usluge MYFa, odnosno posredovanje u kupoprodaji proizvoda poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: „PG“) oglašenih na vebsajtu i/ili aplikaciji  (u daljem tekstu: „Usluge“). Cilj ove Politike privatnosti nije da zameni bilo koja prava koja imate prema merodavnim zakonima o zaštiti privatnosti podataka.

Pre pristupa ili korišćenja naših Usluga, molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti i uverite se da ste u potpunosti razumeli našu praksu vezanu za Vaše Podatke o ličnosti.  Ukoliko ste pročitali i u potpunosti razumeli ovu Politiku privatnosti, ali se i dalje ne slažete sa našim postupcima, kao znak neslaganja, molimo Vas da napustite naš sajt i prekinete svako korišćenje naših Usluga. 

Ko smo mi i kako da nas kontaktirate 

MEAT YOUR FARMER DOO BEOGRAD-ZVEZDARA, sa sedištem na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 249, Beograd, Srbija je rukovalac Vaših Podataka o ličnosti. To znači da je MYF odgovoran za odluke kako i zašto MYF čuva i koristi Vaše Podatke o ličnosti. Ako želite da kontaktirate MYF direktno možete nam se obratiti putem email adrese: meatyourfarmerserbia@gmail.com.

Lice određeno za zaštitu podataka je [uneti], email [uneti].

Koje Podatke o ličnosti sakupljamo?

Informacije o Korisnicima

Kako bismo Vam adekvatno pružili Usluge, moramo sakupiti Vaše Podatke o ličnosti koje nam dostavljate kroz Vaše korišćenje našeg vebsajta i/ili aplikacije, koje automatizovano prikupljamo i iz drugih izvora. U daljem tekstu slede tipovi Podataka o ličnosti koje sakupljamo o Vama:

1. Informacije koje nam Vi date.

Kada se registrujete kao korisnik naše aplikacije, kupujete proizvode sa naše aplikacije, kontaktirate nas putem dela „Kontakt“ na našem vebsajtu i/ili kada nas kontaktirate direktno putem bilo kog kanala komunikacije, možete nam ostaviti Podatke o ličnosti, kao što su ime, imejl adresa, broj telefona itd., informacije koje navedete u komunikaciji s nama i sa ostalim korisnicima na našoj platformi i Podaci o ličnosti sadržani u skeniranim identifikacionim dokumentima (ukoliko bude potrebe za dostavljanjem istih).

Kada koristite sajt ili naše Usluge, MYF može koristiti i kolačiće ili sličnu tehnologiju za sakupljanje dodatnih podataka, uključujući i:

• Vašu IP adresu – numerički kod za identifikaciju Vašeg uređaja, kao i državu, region ili grad u kome se nalazite;

• podatke o Vašoj geolokaciji – Vaša IP adresa može se koristiti za dobijanje informacija o geografskoj širini, dužini, nadmorskoj visini uređaja, pravcu kretanja, GPS podacima i podacima o povezanosti s lokalnom Wi-Fi opremom;

• informacije o Vašoj interakciji sa našim Uslugama;

• istoriju pregleda naših sadržaja koje ste posetili na sajtu, uključujući i kako ste došli na stranicu s drugih vebsajtova;

• detalje o Vašem računaru, mobilnom uređaju, televizoru, tabletu ili drugim uređajima; na primer, jedinstveni ID uređaja, jedinstveni ID prodavca ili oglasa i pretraživači koje koristite za pristup našem sadržaju.

MYF neće od Vas sakupljati posebne kategorije podataka – kao što su Podaci o ličnosti koji se tiču Vaše rase, političkih mišljenja, religije, zdravlja ili seksualne orijentacije – osim ako niste odlučili da nam sami date tu vrstu podataka.

Ako ste pomenuli MYF u postovima na društvenim mrežama, možemo sakupiti i nazive Vaših naloga na društvenim mrežama, kako je to navedeno u daljem tekstu. 

2. Informacije koje sakupljamo kad koristite Usluge. 

Kada posetite naš vebsajt/aplikaciju, i/ili koristite naše Usluge, kada koristimo Podatke o ličnosti za autentifikaciju ili Podatke o ličnosti u vidu Vaše IP adrese ili vaših odabranih podešavanja, može se desiti da sakupimo objedinjene podatke o upotrebi, kao što su pretraživanje i „click-stream“ aktivnosti Korisnika u okviru Usluga, toplotne karte (eng. “heatmaps”) svake sesije i skrolovanja, i neidentifikujuće Podatke o ličnosti u vezi s uređajem Korisnika, njihovim operativnim sistemom, internet pretraživačem, rezolucijom ekrana, podešavanjima jezika i tastature, provajderom internet usluga, stranicama sa kojih su upućeni / na koje odlaze, oznake datuma / vremena, itd.

3. Informacije koje prikupljamo iz drugih izvora.

Vaše Podatke o ličnosti možemo dobiti iz nezavisnih izvora, kao što su (i) pružaoci usluga bezbednosti, pružaoci usluga otkrivanja i sprečavanja prevara, na primer kako bi nam pomogli da otkrijemo korisnike povezane sa prevarama, (ii) platforme društvenih mreža – kada se prijavite ili registrujete preko naloga na društvenim mrežama, možda ćemo dobiti Vaše Podatke o ličnosti od tog servisa (npr. Vaše korisničko ime, osnovne Podatke o ličnosti s profila), a u nekim slučajevima možemo prikupiti Podatke o ličnosti i od vodećih kompanija za unapređenje koje nam pomažu da poboljšamo našu ponudu usluga; (iii) reklamni i marketinški partneri u cilju praćenja, upravljanja i merenja naših oglasnih kampanja.

Informacije o kandidatima za posao 

Mi prikupljamo i informacije koje nam dostavljaju kandidati za posao, kada se prijave na bilo koju od otvorenih pozicija objavljenih na našem vebsajtu, imejlom ili na neki drugi način.

Napomena o prikupljanju Podataka o ličnosti od strane trećih lica

Ponekad vebsajt i/ili aplikacija može sadržati linkove do vebsajtova i usluga koje nisu deo ponude MYFa. Ti vebsajtovi i usluge imaju sopstvene politike privatnosti. Ako sledite link do vebsajta koji ne spada u MYF, trebalo bi pročitati politiku privatnosti prikazanu na njihovom vebsajtu. Imajte na umu da i pretraživači koje koristite za pristup MYF sajtu mogu sakupljati određene informacije o Vama i da i takve platforme imaju svoje politike privatnosti. Ispod možete pronaći linkove do politika privatnosti ili podešavanja privatnosti kod nekih popularnih pretraživača:

Kako sakupljamo Podatke o ličnosti

Mi sakupljamo Podatke o ličnosti kada:

 • pristupate i komunicirate sa vebsajtom i/ili aplikacijom;
 • kupite bilo koje proizvode/koristite Usluge MYFa;
 • preko kolačića i druge slične tehnologije; i
 • nas kontaktirate imejlom, preko društvenih mreža, naših aplikacija ili sličnih tehnologija ili kad nas pomenete na društvenim mrežama.

Zašto sakupljamo Podatke o ličnosti

Vaše Podatke o ličnosti koristimo u sledeće svrhe:

 1. pružanje i upravljanje Uslugama;
 2. prosleđivanja Vaše porudžbine poljoprivrednom gazdinstvu od kog ste naručili proizvod;
 3. obrada naknade ili refundacije sredstava u slučaju kada je to neophodno;
 4. praćenje komentara na vebsajtu i/ili aplikaciji, što može obuhvatati, u zavisnosti od Vaše saglasnosti, obaveštenja o novim komentarima na proizvod ili poljoprivredno gazdinstvo koje ste već komentarisali, kao i informacije o novim unosima na blogu ili našem sajtu;
 5. pružanje odgovora na Vaše zahteve i komentare;
 6. dalje razvijanje, prilagođavanje, proširivanje i unapređivanje naše aplikacije, vebsajta i Usluga na osnovu uobičajenih ili ličnih odabranih podešavanja, iskustava i problema Korisnika;
 7. pružanje stalne korisničke pomoći i tehničke podrške našim Korisnicima;
 8. radi ažuriranja, proširivanja i analiziranja evidencije Korisnika;
 9. analiziranje našeg učinka i marketinških aktivnosti;
 10. kreiranja objedinjenih statističkih podataka i drugih objedinjenih i/ili izvedenih informacija, koje mi ili naši poslovni partneri mogu koristiti za pružanje i poboljšanje Usluga;
 11. pružanje stručne pomoći, samo na Vaš zahtev;
 12. unapređenje sigurnosti podataka i mogućnosti sprečavanja prevara; i
 13. usaglašavanja sa svim važećim zakonima i propisima.

Vaše Podatke o ličnosti koristimo u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti kada je neophodno za:

 1. realizaciju Usluga;
 2. za usklađivanje sa relevantnim zakonskim ili regulatornim obavezama koje imamo; ili
 3. podršku legitimnim interesima i poslovnim ciljevima (na primer, za održavanje i poboljšanje naših Usluga i efikasnost MYFa identifikovanjem tehničkih problema), pod uslovom da se sprovodi srazmerno i da se poštuju Vaša prava na privatnost.

Kako koristimo Vaše Podatke o ličnosti

Podaci o ličnosti prikupljeni putem Usluga koje se pružaju na vebsajtu i/ili aplikaciju koriste se samo kada imamo valjani razlog i pravni osnov za to. Pravni osnov utvrđujemo na osnovu svrhe u koju smo prikupili Vaše Podatke o ličnosti.

Pravni osnov može biti jedno od sledećeg:

 • Saglasnost: Datu saglasnost možete povući u bilo kom trenutku na primer komunikaciji s MYFom koristeći naš obrazac za kontakt.
 • Realizacija ugovora s Vama (ili radi preduzimanja koraka pre zaključenja ugovora s Vama): Na primer, ako ste naručili proizvod, mi moramo da koristimo ili prosledimo Vaše kontakt informacije i adresu isporuke (i druge podatke po potrebi) kako bismo obradili Vašu porudžbinu i isporučili Vam proizvod.
 • Usklađivanje sa zakonom: U nekim slučajevima možemo imati zakonsku obavezu da koristimo ili čuvamo Vaše Podatke o ličnosti.
 • Naši legitimni interesi: Kada je neophodno da razumemo korisnike MYFa, promovišemo našu Uslugu i efikasno upravljamo vebsajtom i/ili aplikacijom za potrebe poslovne delatnosti. Primeri kada se oslanjamo na svoje legitimne interese u korišćenju Vaših podataka o ličnosti uključuju:
 • kada MYF analizira koji je sadržaj pregledan na vebsajtu kako bismo mogli da razumemo kako se isti koristi i poboljšamo naš sadržaj
 • sprovođenje marketinške analize radi boljeg razumevanja Vaših interesa i odabranih podešavanja kako bi MYF mogao da učini naš marketing relevantnijim u skladu s Vašima interesovanjima i odabranim podešavanjima. Na primer, obraćamo pažnju na sadržaje koje ste gledali na sajtu i u aplikacijama i koje ste proizvode i Usluge kupili (uključujući i ono što ste gledali i koje proizvode ili Usluge ste kupili na našim drugim platformama ako su podaci dostupni). Možete onemogućiti upotrebu Podataka o ličnosti za marketinške analize u skladu s ovom politikom ili u skladu s našom politikom Kolačića
 • da Vam prikaže personalizovane oglase identifikovanjem Vaših interesovanja i da kreira „segmente“ određenih vrsta korisnika kako bismo vam mogli prikazati oglase koji su Vam relevantniji i „segmente“ za koje ste možda zainteresovani. Ovakvi „segmenti“ se takođe koriste kao izvori informacija radi formiranja grupa konkretnih korisnika kako bismo mogli da identifikujemo naše korisnike i na ostalim nepartnerskim vebsajtovima, kao što su platforme društvenih medija, recimo na Facebook-u
 • za interne administrativne potrebe povezane s korišćenjem naših Usluga – recimo naše računovodstvo i evidencija – i da bismo Vas obavestili o svim promenama u našim Uslugama
 • za prikupljanje i evidentiranje IP adresa radi poboljšanja vebsajta i praćenja njegovog korišćenja  
 • radi personalizacije naših Usluga pamteći Vaša podešavanja i prepoznajući Vas kada se prijavljujete na različitim uređajima
 • kako bismo Vam omogućili da delite naš sadržaj s drugima koristeći društvene medije ili elektronsku poštu
 • kada odgovaramo na Vaša pitanja i rešavamo žalbe
 • radi bezbednosti i sprečavanja prevara, kao i kako bismo obezbedili da su vebsajt i aplikacije sigurni i zaštićeni i da se koriste u skladu s našim uslovima korišćenja

U slučajevima kad se oslanjamo na kolačiće za sakupljanje bilo kakvih Podataka o ličnosti, pogledajte politiku Kolačića MYFa za više informacija i kako da upravljate svojim odabirom kolačića.

Podaci o ličnosti koje o Vama dobijamo od drugih organizacija

Spajanje ili kombinovanje Podataka o ličnosti koje nam dostavljate

MYF takođe koristi Podatke o ličnosti na osnovu sadržaja koji ste pogledali na sajtu i Vaše interakcije sa sadržajem kako bi vas dodao u grupe sa sličnim interesovanjima i odabranim podešavanjima, kako bismo oglase na mrežama učinili relevantnijim. Ponekad MYF koristi podatke o Vašim interesovanjima ili demografske podatke koje su neke od globalnih trećih strana prikupile od Vas onlajn da bi Vas dodali u ove grupe. Pogledajte našu politiku o Kolačićima za više informacija o tome kako koristimo kolačiće.

Korišćenje Podataka o ličnosti za mlađe od 18 godina

Naši proizvodi ili Usluge nisu direktno usmerene na mlađe od 18 godina, pa ne sakupljamo svesno Podatke o ličnosti za mlađe od 18 godina.

Pravo da prigovorite obradi Vaših Podataka o ličnosti

Kad posetite našu veb stranicu meatyourfarmer.app, videćete određeni tekst saglasnosti koji se odnosi na našu politiku Kolačića i ovu Politiku privatnosti. Time želimo da Vas odmah obavestimo o pravu na ulaganje prigovora obradi Vaših podataka o ličnosti. MYF je dužan da prekine sa obradom Podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

GDPR i Zakon o zaštiti podataka pružaju Vam pravo na prigovor obradi Podataka o ličnosti u slučaju da ih obrađujemo radi svojih legitimnih interesa, direktnog marketinga ili u druge svrhe (kao što su statističke potrebe). Ukoliko podnesete prigovor iz ovih razloga, Podaci o ličnosti ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe. Na primer, ne možemo nastaviti da koristimo Vaše podatke kako bismo Vam promovisali proizvode.

Ako želite da iskoristite svoje pravo na prigovor ili saznate više o svom pravu na prigovor, slobodno nas kontaktirajte na bilo koji način definisan u ovoj Politici privatnosti ili na našem vebsajtu. Preporučujemo Vam da nakon usmenog zahteva pošaljete i pisani zahtev, jer će Vam to omogućiti da obrazložite svoju zabrinutost, obezbedite dokaze i navedete šta želite da se dogodi.

Mi možemo da prihvatimo ili odbijemo Vaš prigovor ako su primenljivi određeni izuzeci od Vašeg prava na prigovor ili u slučaju da utvrdimo da je Vaš zahtev „očigledno neosnovan ili preteran“, imajući u vidu posebne okolnosti.

Ako Vaš prigovor bude usvojen, moramo prekinuti ili ne smemo ni započeti obradu Vaših Podataka o ličnosti u tu svrhu. Međutim, i dalje možemo legitimno nastaviti da koristimo Vaše podatke u druge svrhe.

Ostala prava u vezi s Vašim Podacima o ličnosti 

Imate brojna prava u vezi s Podacima o ličnosti i možete nas kontaktirati radi ostvarenja sledećih prava:

 • pravo pristupa, tj. da dobijete kopiju Podataka o ličnosti koje MYF ima o Vama;
 • pravo da ispravite i / ili dopunite podatke o ličnosti koje MYF ima o Vama;
 • pravo i da dobijete mašinski čitljivu kopiju Vaših Podataka o ličnosti, kada je to moguće;
 • pravo na brisanje (npr. kada Podaci o ličnosti više nisu potrebni u svrhu za koju se prikupljaju, ako povučete saglasnost za obradu Podataka o ličnosti ili uložite prigovor na takvu radnju, itd.) Mogu postojati izuzeci od prava na brisanje iz određenih pravnih razloga koje ćemo, ako je primenljivo, postaviti za Vas kao odgovor na Vaš zahtev;
 • pravo na ograničenje obrade (npr. smatrate da su Podaci o ličnosti koje obrađujemo netačni, prigovorili ste se takvoj obradi, itd.) u skladu s GDPR-om, Zakonom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima.;
 • pravo na opoziv pristanka u bilo kom trenutku. Imajte na umu da povlačenje saglasnosti ne narušava legitimitet ili zakonitost obrade Podataka o ličnosti koju smo vršili pre takvog povlačenja; i
 • pravo na prenos Podataka o ličnosti, u slučaju da je MYF tehnički sposoban da izvrši takvu radnju u konkretnom slučaju.

MYF se slaže da je neophodno da imate kontrolu nad svojim Podacima o ličnosti. U skladu s propisima o zaštiti privatnosti širom sveta, MYF preduzima korake kako bi Vam omogućio da zatražite pristup, dobijete kopiju, ažurirate, izmenite, izbrišete ili ograničite upotrebu svojih Podataka o ličnosti ili zatražite spisak skladištenih Prava o ličnosti (ukoliko postoji). Obavezni smo da informacije pružimo na Vaš zahtev i blagovremeno, ali najkasnije 30 dana od zahteva. Pošaljite svoj zahtev na MYF, Bulevar Kralja Aleksandra 249, Srbija ili nam pošaljite imejl na meatyourfarmerserbia@gmail.com s predmetom upita „Zaštita podataka“

Pre nego što ispunimo Vaš zahtev, možda ćemo zatražiti dodatne informacije kako bismo potvrdili Vaš identitet i iz bezbednosnih razloga. Zadržavamo pravo da naplaćujemo naknadu tamo gde je to dozvoljeno zakonom (npr. ako je Vaš zahtev neosnovan ili preteran).

Nismo u obavezi da pružamo informacije koje se odnose na Vas ako: (i) već posedujete takve Podatke o ličnosti, (ii) ako nam je pružanje Podataka o ličnosti nemoguće ili može zahtevati nesrazmeran utrošak vremena i novca, (iii) ako je sakupljanje i obelodanjivanje Podataka o ličnosti izričito propisano zakonom kako bi se obezbedile odgovarajuće mere zaštite legitimnih interesa lica na koja se takve informacije odnose, (iv) poverljivost Podataka o ličnosti mora biti zaštićena kao profesionalna tajna u skladu sa zakonom. Međutim, u ovom slučaju, obezbedićemo odgovarajuće mere kako bismo zaštitili Vaša prava i slobode, kao i Vaš legitimni interes u vezi s takvim Podacima o ličnosti.

Imate pravo da podnesete žalbu lokalnom nadzornom organu ili Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka (ali i dalje preporučujemo da nas prvo kontaktirate).

Imajte na umu da trajno brisanje vašeg MYF naloga briše sve Vaše Podatke o ličnosti iz baza podataka MYFa. Po završetku ovog postupka, više ne možete da koristite nijednu uslugu MYFa, Vaš nalog i svi njegovi podaci biće trajno uklonjeni, a MYF ubuduće neće moći da vrati Vaš nalog niti da preuzme Vaše podatke. Ako se ubuduće obratite našim kanalima za podršku, sistem neće prepoznati Vaš nalog i agenti za podršku neće moći da pronađu izbrisani nalog.

Bezbednosti Vaših Podataka o ličnosti

MYF je primenio odgovarajuće tehničke i organizacione mere kontrole kako bi zaštitio Vaše Podatke o ličnosti od neovlašćene obrade i slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Nažalost, slanje bilo kakvih informacija, uključujući i Podatke o ličnosti, putem Interneta nije potpuno bezbedno. Iako ćemo nastojati da zaštitimo Vaše Podatke o ličnosti kad stignu kod nas, ne možemo da garantujemo bezbednost Podataka o ličnosti koji se šalju na naš vebsajt dok su još u tranzitu, tako da ih dajete na sopstveni rizik.

meatyourfarmer.app pruža MYF Usluge preko onlajn platforme. Vaši podaci se mogu čuvati u meatyourfarmer.app skladištu podataka, bazama podataka i opštim meatyourfarmer.app aplikacijama.

Kada delimo ili prodajemo Vaše Podatke o ličnosti

U okviru MYFa

Podatke možemo deliti kako bismo realizovali ugovor s Vama, u administrativne svrhe ili kada za to imamo legitimni interes. Na primer, MYF može da deli Vaše podatke da bi razumeo kako komunicirate kroz naše Usluge ili proizvode ili da bi prilagodio i ponudio relevantno oglašavanje.

Sa spoljnim organizacijama

MYF deli Vaše Podatke o ličnosti s drugim organizacijama koje nisu direktno povezane s nama u sledećim okolnostima:

Vršioci usluga – Vaše podatke možemo deliti sa partnerima, odnosno poljoprivrednim gazdinstvima koji nude, oglašavaju proizvode na aplikaciji i zatim realizuju Vaše narudžbine. To možemo učiniti kako bismo realizovali Uslugu koju tražite. Drugi primeri kada možemo da delimo Vaše podatke s vršiocima usluga uključuju deljenje sa:

 • obrađivačima plaćanja;
 • vršiocima usluga sprečavanja prevara koji nam pomažu da identifikujemo i sprečimo onlajn prevare;
 • dobavljači softvera za praćenje grešaka, koji će nam pomoći da dijagnostikujemo i ispravimo greške i optimizujemo performanse našeg vebsajta i aplikacija;
 • vršioci usluga koji nam pomažu u vršenju analitike, omogućavaju kreiranje i segmentaciju korisnika i mere naše angažovanje korisnika; i
 • kompanije za upravljanje podacima, koje nam pomažu u sakupljanju podataka putem onlajn obrazaca i anketa.

Reklamni partneri – MYF može da deli Vaše podatke sakupljene putem vebsajta i sa svojim reklamnim partnerima (kao što su Google i Instagram), kako je navedeno u politici Kolačića MYFa. Ovi partneri pomažu nam da plasiramo relevantne oglase preko našeg vebsajta.

Sponzori događaja i partneri – Vaše Podatke o ličnosti možemo deliti sa sponzorima MYF događaja i partnerima sa kojima održavamo događaje u marketinške svrhe ako nam to dozvolite.

Organizacije društvenih medija – MYF može deliti Vaše Podatke o ličnosti s drugim organizacijama kada naš vebsajt koristi društvene dodatke tih organizacija (kao što je funkcija „Preporuka Facebook-a“, Tvitter-ova funkcija retvitovanja). Ove druge organizacije mogu dobiti i koristiti Podatke o ličnosti o Vašoj poseti našem vebsajtu. Za više informacija o tome kako ove organizacije koriste Podatke o ličnosti, pročitajte njihove politike privatnosti.

Organizacije koje kupe MYF ili srodne kompanije – Vaše Podatke o ličnosti možemo da delimo sa bilo kojom drugom organizacijom koja kupi ili na koju prenosimo svu, ili suštinski svu našu imovinu i poslovanje. Ako se ova prodaja ili prenos dogodi, uložićemo razumne napore da pokušamo da obezbedimo da organizacija u koju prenosimo Vaše Podatke o ličnosti koristi iste u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Agencije i organi vlasti ako to nalaže zakon – MYF može otkriti Vaše Podatke o ličnosti bilo kojoj agenciji za sprovođenje zakona, sudu, regulatorima, državnim organima ili u vezi s bilo kojom pravnom radnjom ako se od nas zahteva da ispunimo zakonsku ili regulatornu obavezu, gde je zahtev srazmeran ili na drugi način radi zaštite naših prava ili prava bilo koga drugog lica.

Bilo koja organizacija koja pristupi Vašim podacima tokom pružanja Usluga u naše ime podleže strogim ugovornim ograničenjima kako bi se obezbedilo da štiti Vaše podatke i pridržava se svih Zakona o privatnosti podataka koji se primenjuju. Takođe možemo samostalno izvršiti reviziju ovih vršilaca usluga kako bismo bili sigurni da ispunjavaju naše standarde.

Međunarodni prenos podataka 

Korišćenjem naših Usluga i prihvatanjem naše Politike privatnosti prihvatate da podaci koje prikupljamo mogu biti potencijalno premešteni, skladišteni i obrađeni u bilo kojoj zemlji ili na teritoriji u kojoj se nalazi MYF, njegove eventualne filijale ili vršioci usluga. Iako druge države ili teritorije možda nemaju iste standarde zaštite podataka kao u Vašoj zemlji, mi ćemo i dalje štititi Podatke o ličnosti koje prenosimo u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Kad god prenosimo Vaše Podatke o ličnosti iz Srbije ili iz Evropske ekonomske zone (EEZ), MYF obezbeđuje sličnu zaštitu i koristi najmanje jednu od sledećih mera zaštite:

• MYF će prenositi Vaše Podatke o ličnosti samo u zemlje za koje je utvrđeno da pružaju adekvatan nivo zaštite Podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ili GDPR.

• MYF može da koristi i određene odobrene ugovore koji koriste Standardne ugovorne klauzule ili su odobreni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ili GDPR, a sve radi zaštite Podataka o ličnosti, gde je to potrebno, s našim vršiocima usluga sa sedištem u zemljama izvan Srbije ili EEZ, uključujući i one sa sedištem u SAD-u i Australiji. Ovi ugovori pružaju Vašim Podacima o ličnosti istu zaštitu koju imaju u Srbiji i EEZ.

Ako ste zainteresovani da saznate više o tome da li se i kako odvijaju međunarodni prenosi Podataka o ličnosti ili koje mere preduzimamo da bismo zaštitili Podatke o ličnosti tokom takvih radnji, slobodno nas kontaktirajte putem bilo kog kontakt kanala ostavljenog u Politici privatnosti ili na našem sajtu.

Koliko MYF čuva Vaše Podatke o ličnosti

MYF čuva Vaše Podatke o ličnosti onoliko koliko to zakon propisuje, tj. dok postoje razlozi za postizanje svrhe njihove obrade. Kriterijumi za određivanje koliko dugo su nam potrebni Vaši Podaci o ličnosti zavise od toga za šta ih koristimo, kao što je izloženo u ovoj Politici privatnosti. 

Ako nam Vaši podaci više ne budu potrebni, izbrisaćemo ih ili učiniti anonimnima uklanjanjem svih detalja koji Vas identifikuju. Ako smo zatražili Vaše odobrenje za obradu Vaših Podataka o ličnosti i nemamo drugih pravnih osnova da nastavimo s tom obradom, a Vi povučete svoje odobrenje, izbrisaćemo Vaše Podatke o ličnosti. 

Osim ako Korisnik to posebno ne zatraži, MYF neće obavestiti svoje Korisnike o brisanju, ispravci, ograničenju obrade ili drugim radnjama koje je dužan da preduzme u skladu sa važećim propisima, jer bi usled prirode Usluga MYFa pojedinačna obaveštavanja zahtevala nesrazmeran utrošak vremena i sredstava. Međutim, MYF će na odgovarajući način obavestiti bilo kog od svojih Korisnika o takvim radnjama, ako se to pojedinačno zatraži, sve u skladu sa GDPR-om, Zakonom o zaštiti podataka i ovom Politikom privatnosti.

Kada posebni rokovi čuvanja Podataka o ličnosti nisu zakonom propisani, Vaše podatke čuvamo u skladu sa načelom proporcionalnosti i načelom ograničenja čuvanja podataka predviđenih zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, kao i u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni i eventualnim internim aktima MYFa.

Podatke sadržane u računovodstvenim ispravama, poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima čuvaćemo u skladu sa zakonom propisanim rokovima u toj oblasti. 

Kako Vas MYF može kontaktirati

Ukoliko ste podneli zahtev ili žalbu, možemo Vas kontaktirati kako bismo odgovorili na Vaš upit ili rešili Vašu žalbu.

Kolačići i slične tehnologije

Kada posetite vebsajt i/ili aplikaciju, možemo automatizovano prikupiti podatke o Vama pomoću kolačića ili sličnih tehnologija. Kolačić je mala datoteka koja se može staviti na Vaš uređaj koja nam omogućava da Vas prepoznamo i zapamtimo.

Ova Politika privatnosti uključuje i našu politiku kolačića (dostupnu putem vebsajta), gde možete pronaći detalje o našim ključnim reklamnim partnerima. Davanjem saglasnosti u skladu s našom politikom kolačića i ovom Politikom privatnosti, izričito se slažete da možemo automatizovano obrađivati Podatke o ličnosti u skladu s Vašom saglasnošću, našim politikama, GDPR-om i Zakonom o zaštiti podataka.

Kontaktirajte nas za informacije o tome kako koristimo Vaše podatke

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako koristimo Vaše Podatke o ličnosti ili ako Vas brine kako se Vaši Podaci o ličnosti koriste, kontaktirajte MEAT YOUR FARMER DOO BEOGRAD-ZVEZDARA, Bulevar Kralja Aleksandra 249, Beograd, Srbija, ili pošaljite e-mail na meatyourfarmerserbia@gmail.com s predmetom upita “Zaštita podataka“.

POLITIKA KOLAČIĆA

MEAT YOUR FARMER DOO BEOGRAD-ZVEZDARA (u daljem tekstu: “MYF”) daje sledeće informacije o korišćenju Kolačića na ovom vebsajtu.

Šta su Kolačići?

Kolačići su male datoteke koje vebsajtovi šalju pretraživaču i koje se čuvaju na korisnikovom terminalu, a to mogu biti lični računar, mobilni telefon, tablet ili bilo koji drugi uređaj (u daljem tekstu: „Kolačići“). Obrađuje ih i čuva Vaš veb pretraživač. Oni igraju bitnu ulogu u pružanju brojnih IT usluga. Između ostalih funkcija, omogućavaju i vebsajtu da skladišti i obnavlja informacije u vezi s navikama korisnika u vezi s pretraživanjem ili opremom i, u zavisnosti od dobijenih informacija, može se koristiti za prepoznavanje korisnika i poboljšanje kvaliteta i obima usluga.

Koju vrstu kolačića koristimo?

Različite vrste kolačića mogu se klasifikovati prema različitim kriterijumima: trajanju, upravljačkom subjektu i svrsi.

Prema trajanju kolačića u korisnikovom pretraživaču, razlikujemo Sesijske i Trajne kolačiće. Kolačići sesije su oni koji se koriste dok korisnik pregleda vebsajt i zadržavaju se samo tokom tog vremena pregleda. Koriste se za čuvanje informacija u vezi s pristupom i upotrebom same stranice. S druge strane, Trajni kolačići su oni koji se u korisničkom pretraživaču čuvaju određeno ograničeno vreme, čak i kada je korisnik završio navigaciju na toj stranici.

Prema subjektu koji upravlja i postavlja kolačiće, imamo Sopstvene kolačiće i Kolačiće treće strane. Sopstveni kolačići su oni koje postavljaju domeni vebsajtova koje je korisnik posetio i kojima samo domen ima pristup. Često se koriste, između ostalog, da podsete na korisnika u njegovim uzastopnim posetama veb lokaciji. S druge strane, Kolačići treće strane su oni koji su postavljeni i kojima upravljaju domeni koji nisu vebsajtovi koji su posećeni. Obično se koriste za praćenje korisnika na različitim veb stranicama kako bi se korisnicima plasirali personalizovani oglasi. Ovaj vebsajt koristi različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju treće strane koje se pojavljuju na našim stranicama. MYF može generalno da koristi Instagram i Google usluge, što znači da ove treće strane mogu imati postavljene kolačiće na vebsajtu MYF. Zbog načina na koji kolačići funkcionišu, vebsajt MYF ne može pristupiti kolačićima nezavisnih trećih strana, pa preporučujemo da za više detalja pogledate politiku privatnosti ovih nezavisnih kompanija.

Kao poslednju vrstu, imamo različite vrste kolačića u skladu s njihovom namenom: neophodni kolačići, kolačići za odabrana podešavanja, statistički kolačići i marketinški kolačići, što je objašnjeno u nastavku.

Zašto koristimo kolačiće?

MYF koristi kolačiće koji su neophodni da bi korisnik mogao da slobodno i lakše pretražuje vebsajt. Ovi kolačići se koriste za poboljšanje korisničke usluge, merenje korišćenja i performansi veb stranica i za optimizaciju i personalizaciju ukupnog iskustva. Informacije koje prikupljaju kolačići čuvaju se na način naveden u ovom dokumentu.

MYF takođe koristi kolačiće i u druge svrhe, kao što su:

 • razumevanje ponašanja korisnika veb stranice i analiza podataka u statističke svrhe.
 • poboljšanje bezbednosti i izbegavanje prevara.
 • povećanje brzine veb stranice.
 • skladištenje podataka o gradovima iz kojih korisnici pristupaju sajtu.
 • poboljšanje korisničkog iskustva na veb sajtu.
 • da ostanete ulogovani.
 • zadržavanje Vaših odabranih podešavanja.
 • da bismo Vam pružili uslugu.
 • da nadgleda i analizira performanse, rad i efikasnost u cilju poboljšanja naših usluga.
 • da bismo razumeli i poboljšali uticaj naših marketinških kampanja.

Kolačići nude korisnicima mogućnost da iskoriste mnoge osnovne funkcije MYF.

Vebsajt može sadržati linkove do drugih vebsajtova. MYF ne može da kontroliše kolačiće koje koriste ti spoljni vebsajtovi. Za dalje informacije o kolačićima na ovim vebsajtovima, MYF savetuje korisnike da pogledaju njihove smernice o kolačićima.

Prihvatanje politike kolačića

Važeći propisi kažu da možemo da skladištimo kolačiće na Vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad vebsajta. Za sve ostale vrste kolačića, MYFu je potrebna Vaša dozvola.

Korišćenjem ove veb stranice, MYF pretpostavlja da korisnik pristaje i slaže se da MYF hostuje kolačiće na korisničkom računaru ili uređaju u ovde navedene svrhe. Pri svakom prijavljivanju u pretraživač, Korisnik može odabrati jednu od sledećih opcija:

 • Nastavite pretraživanje: baner sa kolačićima se neće ponovo prikazivati prilikom pristupa bilo kojoj stranici vebsajta tokom sesije i pretpostavlja se da korisnik prihvata samo potrebne Kolačiće.
 • Koristite samo potrebne kolačiće: natpis će biti skriven na stranici na kojoj se nalazi korisnik i koristiće se samo neophodni Kolačići.
 • Dozvoli izbor: Koristiće se samo Kolačići koje je korisnik ručno odabrao (NAPOMENA: Neophodni kolačići ne mogu se poništiti jer vebsajt ne može pravilno funkcionisati bez ovih Kolačića).
 • Dozvoli sve Kolačiće: smatraće se da je korisnik prihvatio sve Kolačiće koje koristi MYF, a vebsajt će koristiti sve dostupne Kolačiće.

U bilo kom trenutku možete promeniti ili povući svoj pristanak iz Izjave o kolačićima na našoj veb stranici.

Vaša saglasnost odnosi se na sledeći domen: https://www.meatyourfarmer.app/ 

Pored toga, pretraživač ili uređaj mogu da nude podešavanja koja vam omogućavaju da odaberete da li su postavljeni Kolačići pretraživača i da ih izbrišete. Ove kontrole se razlikuju od pretraživača do pretraživača, a proizvođači mogu u bilo kom trenutku promeniti podešavanja koja stavljaju na raspolaganje i način rada. Ispod možete pronaći linkove do uputstava kako to učiniti u nekim popularnim pretraživačima:

Imajte na umu da neki delovi usluga veb stranice MYF možda neće funkcionisati pravilno ako se odbije upotreba određenih Kolačića.

Kolačići koje MYF koristi:

Neophodni

Neophodni kolačići omogućavaju korišćenje vebsajta jer obezbeđuju osnovne funkcije, kao što je navigacija na stranicama i pristup zaštićenim delovima vebsajta. Vebsajt ne može pravilno funkcionisati bez tih kolačića.

Funkcionalni

Funkcionalni kolačići omogućavaju vebsajtu da zapamti informacije koje menjaju način na koji se vebsajt ponaša ili izgleda, recimo na kom jeziku će se sadržaj prikazivati ili region u kojem se nalazite.

Statistički

Statistički kolačići pomažu vlasnicima vebsajta da razumeju kako posetioci komuniciraju s vebsajtovima sakupljanjem i beleženjem anonimnih informacija.

Marketinški

Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca na više vebsajtova. Svrha ovih kolačića jeste prikazivanje oglasa koji su relevantni i zanimljivi pojedinačnim korisnicima, a samim tim su i vredniji i za objavljivače i za partnerske oglašivače.

Gde mogu pronaći više informacija?

U MYFu će nam biti drago da odgovorimo na bilo koji upit koji nije naveden u ovoj politici Kolačića. U tom slučaju, korisnici mogu svoja pitanja poslati putem obrasca za kontakt na ovom vebsajtu ili imejlom na: meatyourfarmerserbia@gmail.com. Pored toga, slobodno saznajte više o tome ko smo, kako možete da nas kontaktirate i kako obrađujemo lične podatke u našoj Politici privatnosti.

Promene ove Politike privatnosti

Sve izmene Politike privatnosti će biti ovde objavljene.