Uslovi korišćenja sajta

Poslednje izmenjen 29.05.2023. godine.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovi opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi“), uređuju pristup aplikaciji MEAT YOUR FARMER (u daljem tekstu: „Aplikacija“) i njeno korišćenje. Opšti uslovi su obavezujući između Vas kao korisnika Aplikacije (u daljem tekstu „Korisnik“) i društva MEAT YOUR FARMER DOO BEOGRAD-ZVEZDARA sa registrovanim sedištem na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 249 registrovano pod matičnim brojem 21876518 (u daljem tekstu: „MYF“).

 1. Svrha Aplikacije
  1. MYF je društvo čija je osnovna delatnost razvijanje i usavršavanje Aplikacije, preko koje se poljoprivrednim gazdinstvima (u daljem tekstu: „PG“) omogućava da nude svoje proizvode, kao što su meso, jaja i drugi proizvodi, koji mogu s vremena na vreme biti dostupni, (u daljem tekstu: „Proizvodi“) Korisnicima i koja posreduje u ovim transakcijama. 
  2. Pravljenjem naloga na Aplikaciji i kupovinom Proizvoda, saglasni ste sa ovim Opštim uslovima. Ukoliko se ne slažete sa ovim Opštim uslovima ili bilo kojim delom Opštih uslova, molimo Vas da ne koristite Aplikaciju.
  3. U cilju unapređenja Aplikacije, Proizvoda i ostalih usluga PG, MYF podstiče otvorenu i kritički nastrojenu komunikaciju i ponašanje svih strana davanjem komentara i recenzija. Međutim, navedena komunikacija i ponašanje moraju biti primereni, pristojni i u skladu sa važećim propisima. Shodno tome, u slučaju povrede, izigravanja ili pokušaja povrede ili izigravanja propisa Republike Srbije, ovih Opštih uslova, bilo kojih drugih pravila MYF od strane Korisnika, te kao i u slučaju ponašanja ili komentara Korisnika, koji su nepristojni ili uvredljivi na bilo kojoj osnovi, MYF ima pravo da suspenduje, ograniči ili obriše predmetni komentar ili celokupan nalog Korisnika bez prethodnog upozorenja. Navedena odluka MYF predstavlja predmet njegove slobodne procene.
 2. Pristup Aplikaciji i registracija
  1. Da biste se registrovali na Aplikaciju, morate ispuniti sledeće uslove:
   1. imati 18 godina ili više;
   2. ispravno popuniti sva obavezna polja na obrascu za registraciju kao što su korisničko ime, adresa e-pošte, broj telefona itd.;
   3. prihvatiti Opšte uslove.
  2. Prilikom registracije na Aplikaciji, Korisnik bira korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinka su strogo poverljivi, lični i neprenosivi. Nakon što je registracija uspešno završena Korisnici mogu pristupiti svom nalogu, popunjavajući ga i/ili uređujući ga kako smatraju odgovarajućim.
  3. Korisnik garantuje da su sve informacije koje se odnose na njegov/njen identitet,  a koje su date MYF na obrascima za registraciju, istinite, tačne i potpune. Korisnik je takođe saglasan da sve takve informacije održava ažurnim (na primer da ažurira adresu isporuke u slučaju promene, kako bismo sprečili pogrešne dostave i nepotrebne dodatne troškove).
  4. Ukoliko Korisnik da bilo koju lažnu, netačnu ili nepotpunu informaciju, ili ako MYF smatra da postoji dovoljno osnova da sumnja u njenu istinitost, tačnost ili potpunost, MYF može uskratiti sadašnji ili budući pristup i korišćenje Aplikacije ili bilo kog njenog sadržaja i/ili usluge.
  5. Korisnik je saglasan da neće otkrivati informacije koje se odnose na njegov nalog ili ih činiti dostupnim trećim licima. Korisnik je jedino odgovorno lice u slučaju da navedeni podaci budu otkriveni trećim licima, uključujući sve izjave date na Aplikaciji, ili bilo koju drugu radnju preduzetu korišćenjem korisničkog imena i/ili lozinke.
  6. MYF ne garantuje za identitet registrovanih Korisnika i zato se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu nedozvoljenu upotrebu identiteta Korisnika od strane trećeg lica. Korisnici su dužni da odmah obaveste MYF o gubitku, uklanjanju i/ili otkrivanju svog korisničkog imena i lozinke.
 3. Opis Proizvoda 
  1. Proizvodi se uzgajaju u periodu koji je predviđen za kvalitetan i zdrav uzgoj (period od 3 do 6 meseci za mesne Proizvode) i zatim se uređeni mesni Proizvodi, celi, kao polutka ili tranširani (u zavisnosti od izbora Korisnika i dostupnosti) dostavljaju Korisniku.
  2. PG određuju opis i dostavljaju slike Proizvoda, koje slike ne moraju biti slike naručenog Proizvoda, koji su dostupni na Aplikaciji, stoga MYF nije odgovoran za bilo kakvu tačnost ovih informacija, niti na njih može uticati. 
  3. Proizvodi se prodaju samo ukoliko su dostupni. U slučaju da PG nije u mogućnosti da primi narudžbinu obavestiće Vas što je pre moguće i refundirati bilo koju uplatu sredstava koju ste izvršili.
 4. Način uzgoja Proizvoda
  1. Sva PG koja se nalaze na ovoj Aplikaciji se obavezuju da svoje životinje gaje na tradicionalan način bez upotrebe antibiotika, uz korišćenje inovativnih probiotika HiraVet (InvetLab). 
  2. U slučaju bolesti životinje tokom perioda uzgoja, po prethodnom pregledu veterinara i uspostavljanju dijagnoze, životinja može primiti antibiotik. Takva životinja će biti izdvojena iz uzgoja i neće biti dostupna za naručivanje. U slučaju bolesti životinje Korisnik će biti blagovremeno obavešten i dobiće izbor između različitih opcija, odnosno povrata bilo kojih do tada uplaćeni sredstava ili zamena za drugu potencijalno slobodnu životinju ili uzgoj nove takve životinje iz početka. Ipak, očekuje se da ovakvi slučajevi budu retki, jer PG gaje višak životinja da bi zamenile one koje se razbole.
 5. Video nadzor nad uzgojem Proizvoda
  1. Sva PG koja se nalaze na ovoj Aplikaciji imaju obezbeđen video nadzor na PG. Ovo omogućava Korisnicima da vide uslove u kojima životinje žive i da provere da li se životinje gaje na način koji se opisuje na Aplikaciji. 
  2. U slučaju da se otkrije da PG krši uslove uzgoja ili ukoliko Korisnici primete uznemiravajući ili nezakonit sadržaj preko video nadzora, MYF zadržava pravo da ukloni to PG sa Aplikacije samostalno ili po obrazloženoj prijavi Korisnika, nakon provere navoda iz takve prijave, u roku od 30 dana od prijema. MYF ne odgovara za bilo kakav sadržaj vidljiv na video nadzoru PG.
  3. MYF ne odgovara za rad video nadzora ili kvalitet slike niti može biti smatran odgovornim za bilo kakve tehničke greške ili prekide. Sve reklamacije u vezi sa ispravnošću ili kvaliteta video nadzora MYF će uputiti odgovornom PG.
 6. Cena i plaćanje 
  1. Registracija i korišćenje Aplikacije za Korisnike je potpuno besplatna. Korisnik plaća samo cenu Proizvoda i troškove dostave, ukoliko takvi postoje, preko Aplikacije. Cena Proizvoda je ona koja je određena od strane Aplikacije i naznačena na Aplikaciji.
  2. Korisnik plaća objedinjeni iznos naznačene cene po fakturi koju izdaje PG i koja će mu blagovremeno biti isporučena i nema dalje obaveze isplate prema Aplikaciji. Aplikacija vrši isključivo naplatu u ime i za račun PG.
  3. Plaćanje za Proizvode mora biti izvršeno unapred korišćenjem metoda i dinamike plaćanja koja je navedena u Aplikaciji. PG neće otpremiti bilo koje Proizvode dok uplata u celosti ne bude primljena. 
  4. Sve cene koje su naznačene na Aplikaciji uključuju PDV i druge primenljive poreze, osim ako nije drugačije naznačeno i naznačene su u zvaničnoj valuti Republike Srbije.
  5. Ukoliko Korisnik odustane od narudžbine u bilo kom trenutku nakon što je uzgoj otpočeo, refundacija sredstava neće biti moguća zato što je uzgoj u toku sprovođenja a trošak uzgoja je već nastao.
 7. Dostava 
  1. Proizvodi se dostavljaju u unapred dogovorenom vremenskom roku, uz mogućnost odlaganja u zavisnosti od okolnosti koje su van kontrole PG ili Aplikacije (na primer zbog otežanog obavljanja saobraćaja, nevremena, sporijeg napretka životinje i drugih okolnosti koje mogu uticati na odlaganje dostave). U slučaju odlaganja dostave, Korisnik će biti blagovremeno obavešten o tome i biće dogovoren drugi termin za dostavu. Dostava Proizvoda je organizovana u skladu sa svim važećim propisima o transportu i zdravstvenim standardima za prehrambene proizvode. Troškove dostave snosi Korisnik i takvi troškovi su jasno naznačeni na Aplikaciji. MYF nije odgovorna za bilo kakvo kašnjenje ili nemogućnost isporuke Proizvoda.
  2. Proizvodi će biti isporučeni na adresu isporuke koju ste naveli prilikom postavljanja Vaše narudžbine. 
  3. Ukoliko Korisnik ne pruži adekvatne instrukcije za adresu isporuke prilikom kreiranja narudžbine, narudžbina može biti otkazana i sva sredstva koja su do tog trenutka uplaćena će biti refundirana.
  4. Ukoliko Korisnik ne preuzme urednu isporuku Proizvoda, Proizvod će biti vraćen nazad na PG i biće oglašen na Aplikaciji za dalju prodaju, dok će Korisnik snositi troškove uzgoja bez mogućnosti refundacije do tada uplaćenih sredstava zato što će se smatrati da je usluga uzgoja Proizvoda adekvatno pružena.
 8. Reklamacije
  1. Ukoliko smatrate da su Proizvodi neispravni ili neodgovarajući u bilo kom smislu, molimo Vas da uputite reklamaciju u što kraćem roku odnosno u roku od 24 sati od preuzimanja Proizvoda kako biste dogovorili zamenu ili povrat sredstava.
 9. Odgovornost MYF
  1. Pravljenjem naloga na Aplikaciji, prihvatate i razumete da MYF ne vrši prodaju Proizvoda, već to čine PG oglašavanjem na Aplikaciji i kačenjem sopstvenog sadržaja. MYF ne kontroliše, niti snosi odgovornost za sadržaj koji PG objavljuje na Aplikaciji, pri čemu PG imaju isključivu odgovornost za navedeni sadržaj. MYF nije odgovoran za kvalitet Proizvoda ili ispravno pružanje usluga koje nude PG. 
  2. MYF nije odgovorna za bilo kakve prekide u usluzi, greške u konekciji, nedostupnost usluge ili nedostatke u pogledu pristupa internetu, niti za bilo kakve prekide u internet mreži ili za bilo koje druge razloge van njene kontrole.
  3. Aplikacija može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije MYF. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. MYF ne kontroliše i nije odgovorna za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. MYF ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa Aplikacije, činite to na sopstvenu odgovornost.
  4. MYF odbacuje svaku odgovornost za štetu bilo koje vrste zbog nedozvoljene upotrebe Aplikacije od strane Korisnika ili bilo koje upotrebe koja može biti rezultat nedostatka verodostojnosti i/ili autentičnosti informacija koje Korisnici daju o sebi, a posebno, iako ne isključivo, za bilo kakvu štetu koja može nastati usled lažnog predstavljanja trećeg lica u ime Korisnika u bilo kojoj vrsti komunikacije putem Aplikacije. Konkretno, MYF nije odgovoran za korišćenje Aplikacije, kao ni za narudžbine koje bi moglo izvršiti treće lice sa naloga Korisnika.
  5. Korisnici Aplikacije prihvataju da će sve pravne radnje koje mogu preduzeti zbog nezakonitih ili neadekvatnih radnji ili propusta PG ili trećih lica biti ograničena isključivo na to PG ili treće lice i neće rezultirati bilo kojom pravnom radnjom prema MYF.
 10. Zaštita podataka o ličnosti
  1. MYF će sakupljati i obrađivati Vaše lične podatke u skladu sa Politikom privatnosti, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).
  2. MYF neće deliti vaše lične podatke sa trećim licima bez Vaše saglasnosti, osim u slučajevima kada je to neophodno radi ispunjenja ugovorne obaveze ili u skladu sa zakonskim obavezama.
  3. Imate pravo da zatražite pristup Vašim ličnim podacima, kao i da tražite da se Vaši lični podaci isprave, obrišu ili ograniče u obradi. Radi potpunijeg upoznavanja sa pravima koja imate u vezi sa Vašim podacima, molimo Vas da pročitate našu Politiku privatnosti, odnosno druga obaveštenja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti.
 11. Intelektualna svojina
  1. MYF je vlasnik ili nosilac licence svih prava intelektualne svojine na Aplikaciji, kao i sadržaja dostupnog na njoj (svog sadržaja izuzev sadržaja koji uređuje PG). Prava intelektualne svojine na Aplikaciji, kao i sav tekst, slike, grafički dizajn, struktura pretraživača, informacije i sadržaj pripadaju MYF. MYF jedino može da u potpunosti koristi ova prava u skladu sa primenjivim propisima. 
  2. Sadržaj MYF Aplikacije se ne sme brisati, zaobići ili manipulisati u bilo kom obliku. Takođe je zabranjeno menjati, kopirati, eksploatisati, reprodukovati, javno komunicirati, prenositi, koristiti, tretirati ili distribuirati na bilo koji način sav ili deo sadržaja uključenog na Aplikaciju u javne ili komercijalne svrhe bez izričitog pismenog ovlašćenja MYF.
  3. PG koji deli bilo koju vrstu sadržaja putem Aplikacije izjavljuje da ima neophodna prava za to, pri čemu se MYF odriče svake odgovornosti u vezi sa sadržajem ili zakonitošću ponuđenih informacija.
 12. Opšte odredbe
  1. MYF zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove Opšte uslove, o čemu ćete biti obavešteni putem Aplikacije.
  2. Ukoliko bilo koji deo ovih Opštih uslova bude utvrđen kao nezakonit ili neprimenljiv, ostatak Opštih uslova ostaje na snazi i primenjuje se u potpunosti.
  3. Na ove Opšte uslove se primenjuju zakoni Srbije. 
  4. Ukoliko dođe do bilo kakvog spora između Vas i MYF, spor će biti rešen putem pregovora. Ukoliko pregovori ne budu uspešni, spor će biti rešen u skladu sa zakonima Srbije i pred nadležnim sudom u Srbiji. 

Upotrebom Aplikacije potvrđujem da sam pročitao/la i razumeo/la ove Opšte uslove i da prihvatam da budem obavezan/na njima prilikom korišćenja Aplikacije i kupovine Proizvoda.